Cases by Issue - Confrontation

View cases by term
Case Docket No. Argued Decidedsort icon Majority Author Vote
Hammon v. Indiana 05-5705 03/20/2006 06/19/2006
Davis v. Washington 05-5224 03/20/2006 06/19/2006 Antonin Scalia 9
Crawford v. Washington 02-9410 11/10/2003 03/08/2004 Antonin Scalia 9
United States v. Recio 01-1184 11/12/2002 01/21/2003 Stephen G. Breyer 8-1
Becker v. Montgomery 00-6374 04/16/2001 05/29/2001 Ruth Bader Ginsburg 9
New York v. Hill 98-1299 11/02/1999 01/11/2000 Antonin Scalia 9
Lilly v. Virginia 98-5881 03/29/1999 06/10/1999 John Paul Stevens 9
New Mexico ex rel. Ortiz v. Reed 97-1217 06/08/1998 9
United States v. Scheffer 96-1133 11/03/1997 03/31/1998 Clarence Thomas 8-1
Gray v. Maryland 96-8653 12/08/1997 03/09/1998 Stephen G. Breyer 5-4
Klehr Et Ux. v. A. O. Smith Corp. 96-663 04/21/1997 06/19/1997 Stephen G. Breyer 9
Old Chief v. United States 95-6556 10/16/1996 01/07/1997 David H. Souter 5-4
Degen v. United States 95-173 04/22/1996 06/10/1996 Anthony M. Kennedy 9
Reno, Attorney General v. Koray 94-790 04/24/1995 06/05/1995 William H. Rehnquist 8-1
North Star Steel Co. v. Thomas 94-834 04/25/1995 05/30/1995 David H. Souter 9
United States v. Alvarez-Sanchez 92-1812 03/01/1994 05/02/1994 Clarence Thomas 9
Ortega-Rodriguez v. United States 91-7749 12/07/1992 03/08/1993 John Paul Stevens 5-4
United States v. Dunnigan 91-1300 12/02/1992 02/23/1993 Anthony M. Kennedy 9
United States v. Salerno 91-872 04/20/1992 06/19/1992 Clarence Thomas 8-1
United States v. Alvarez-Machain 91-712 04/01/1992 06/15/1992 William H. Rehnquist 6-3
United States v. Williams 90-1972 01/22/1992 05/04/1992 Antonin Scalia 5-4
Jacobson v. United States 90-1124 11/06/1991 04/06/1992 Byron R. White 5-4
United States v. Wilson 90-1745 01/15/1992 03/24/1992 Clarence Thomas 7-2
White v. Illinois 90-6113 11/05/1991 01/15/1992 William H. Rehnquist 9
Peretz v. United States 90-615 04/23/1991 06/27/1991 John Paul Stevens 5-4
Michigan v. Lucas 90-149 03/26/1991 05/20/1991 Sandra Day O'Connor 7-2
United States v. France 89-1363 10/02/1990 01/22/1991 4-4
Demarest v. Manspeaker 89-5916 11/06/1990 01/08/1991 William H. Rehnquist 9
Idaho v. Wright 89-260 04/18/1990 06/27/1990 Sandra Day O'Connor 5-4
Maryland v. Craig 89-478 04/18/1990 06/27/1990 Sandra Day O'Connor 5-4
Gomez v. United States 88-5014 04/24/1989 06/12/1989 John Paul Stevens 9
Coy v. Iowa 86-6757 01/13/1988 06/29/1988 Antonin Scalia 6-2
Houston v. Lack 87-5428 04/27/1988 06/24/1988 William J. Brennan, Jr. 5-4
Bank Of Nova Scotia v. United States 87-578 04/27/1988 06/22/1988 Anthony M. Kennedy 8-1
Mathews v. United States 86-6109 12/02/1987 02/24/1988 William H. Rehnquist 6-2
United States v. Owens 86-877 11/04/1987 02/23/1988 Antonin Scalia 6-2
Taylor v. Illinois 86-5963 10/07/1987 01/25/1988 John Paul Stevens 5-3
Puerto Rico v. Branstad 85-2116 03/30/1987 06/23/1987 Thurgood Marshall 9
Rock v. Arkansas 86-130 03/23/1987 06/22/1987 Harry A. Blackmun 5-4
Agency Holding Corp. v. Malley-Duff & Assocs. 86-497 04/21/1987 06/22/1987 Sandra Day O'Connor 9
Kentucky v. Stincer 86-572 04/22/1987 06/19/1987 Harry A. Blackmun 6-3
California v. Superior Court Of California 86-381 04/22/1987 06/09/1987 Sandra Day O'Connor 7-2
Ray v. United States 86-281 04/28/1987 05/18/1987 9
Cruz v. New York 85-5939 12/01/1986 04/21/1987 Antonin Scalia 5-4
Richardson v. Marsh 85-1433 01/14/1987 04/21/1987 Antonin Scalia 6-3
New Mexico v. Earnest 85-162 04/01/1986 06/27/1986 9
Lee v. Illinois 84-6807 12/09/1985 06/03/1986 William J. Brennan, Jr. 5-4
Delaware v. Van Arsdall 84-1279 01/22/1986 04/07/1986 William H. Rehnquist 7-2
United States v. Inadi 84-1580 12/03/1985 03/10/1986 Lewis F. Powell, Jr. 7-2
Thomas v. Arn 84-5630 10/07/1985 12/04/1985 Thurgood Marshall 6-3