Cases - 2010 term

Case Docket No.sort icon Argued Decided Majority Author Vote
DePierre v. United States 09-1533 02/28/2011 06/09/2011 Sonia Sotomayor 9-0
Bruesewitz v. Wyeth Inc. 09-152 10/12/2010 02/22/2011 Antonin Scalia 6-2
Michigan v. Bryant 09-150 10/05/2010 02/28/2011 Sonia Sotomayor 6-2
United States v. Tinklenberg 09-1498 02/22/2011 05/26/2011 Stephen G. Breyer 8-0
Duryea v. Guarnieri 09-1476 03/22/2011 06/20/2011 Anthony M. Kennedy 9-0
Camreta v. Greene 09-1454 03/01/2011 05/26/2011 Elena Kagan 7-2
Erica P. John Fund, Inc. v. Halliburton Co. 09-1403 04/25/2011 06/06/2011 John G. Roberts, Jr. 9-0
J. McIntyre Machinery v. Nicastro 09-1343 01/11/2011 06/27/2011 Anthony M. Kennedy 6-3
General Dynamics Corp. v. United States 09-1298 01/18/2011 05/23/2011 Antonin Scalia 9-0
FCC v. AT&T 09-1279 01/19/2011 03/01/2011 John G. Roberts, Jr. 8-0
Astra USA v. Santa Clara County 09-1273 01/19/2011 03/29/2011 Ruth Bader Ginsburg 8-0
Kentucky v. King 09-1272 01/12/2011 05/16/2011 Samuel A. Alito, Jr. 8-1
Brown v. Plata 09-1233 11/30/2010 05/23/2011 Anthony M. Kennedy 5-4
Bond v. United States 09-1227 02/22/2011 06/16/2011 Anthony M. Kennedy 9-0
Smith v. Bayer Corp. 09-1205 01/18/2011 06/16/2011 Elena Kagan 9-0
Milner v. Department of the Navy 09-1163 12/01/2010 03/07/2011 Elena Kagan 8-1
Stanford University v. Roche Molecular Systems 09-1159 02/28/2011 06/06/2011 John G. Roberts, Jr. 7-2
Matrixx Initiatives, Inc. v. Siracusano 09-1156 01/10/2011 03/22/2011 Sonia Sotomayor 9-0
Tolentino v. New York 09-11556 03/21/2011 03/29/2011
Chamber of Commerce of the United States v. Whiting 09-115 12/08/2010 05/26/2011 John G. Roberts, Jr. 5-3
Davis v. United States 09-11328 03/21/2011 06/16/2011 Samuel A. Alito, Jr. 6-2
Sykes v. United States 09-11311 01/12/2011 06/09/2011 Anthony M. Kennedy 6-3
J.D.B. v. North Carolina 09-11121 03/23/2011 06/16/2011 Sonia Sotomayor 5-4
Cullen v. Pinholster 09-1088 11/09/2010 04/04/2011 Clarence Thomas 5-4
Bullcoming v. New Mexico 09-10876 03/02/2011 06/23/2011 Ruth Bader Ginsburg 5-4
Henderson v. Shinseki 09-1036 12/06/2010 03/01/2011 Samuel A. Alito, Jr. 8-0
Freeman v. United States 09-10245 02/23/2011 06/23/2011 Anthony M. Kennedy 5-4
Brown v. Entertainment Merchants Association 08-1448 11/02/2010 06/27/2011 Antonin Scalia 7-2
Sossamon v. Texas 08-1438 11/02/2010 04/20/2011 Clarence Thomas 6-2
Costco Wholesale Corporation v. Omega, S.A. 08-1423 11/08/2010 12/13/2010 4-4
Williamson v. Mazda Motor of America, Inc. 08-1314 11/03/2010 02/23/2011 Stephen G. Breyer 8-0