Cases - 1990 term

Case Docket No. Argued Decided Majority Authorsort icon Vote
Renne v. Geary 90-769 04/23/1991 06/17/1991 Anthony M. Kennedy 6-3
Trinova Corp. v. Michigan Dept. Of Treasury 89-1106 10/01/1990 02/19/1991 Anthony M. Kennedy 6-2
Minnick v. Mississippi 89-6332 10/03/1990 12/03/1990 Anthony M. Kennedy 6-2
Hernandez v. New York 89-7645 02/25/1991 05/28/1991 Anthony M. Kennedy 6-3
Powers v. Ohio 89-5011 10/09/1990 04/01/1991 Anthony M. Kennedy 7-2
Gozlon-Peretz v. United States 89-7370 10/30/1990 02/19/1991 Anthony M. Kennedy 9-0
Norfolk & Western R. Co. v. Train Dispatchers 89-1027 12/03/1990 03/19/1991 Anthony M. Kennedy 7-2
Gentile v. State Bar Of Nevada 89-1836 04/15/1991 06/27/1991 Anthony M. Kennedy 5-4
Masson v. New Yorker Magazine, Inc. 89-1799 01/14/1991 06/20/1991 Anthony M. Kennedy 7-2
Mccleskey v. Zant 89-7024 10/31/1990 04/16/1991 Anthony M. Kennedy 6-3
Litton Financial Printing Div. v. NLRB 90-285 03/20/1991 06/13/1991 Anthony M. Kennedy 5-4
Edmonson v. Leesville Concrete Co. 89-7743 01/15/1991 06/03/1991 Anthony M. Kennedy 6-3
United States v. France 89-1363 10/02/1990 01/22/1991 4-4
Perry v. Louisiana 89-5120 10/02/1990 11/13/1990 8-0
Ford Motor Credit Co. v. Department Of Revenue, Florida 88-1847 11/06/1990 05/20/1991 4-4
Ohio v. Huertas 89-1944 01/16/1991 01/22/1991 9-0
Arizona v. Fulminante 89-839 10/10/1990 03/26/1991
Gentile v. State Bar Of Nevada 89-1836 04/15/1991 06/27/1991
General Motors Corp. v. United States 89-369 03/21/1990 06/14/1990